วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2555
           ในสัปดาห์ที่ 17 นี้ จัดให้มีการเรียนการสอนแค่ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันอังคาร ส่วนในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ มีตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะ วันมหกรรมงานวันมัธยม ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ

ภาพกิจกรรม มหกรรมงานวันมัธยม


การแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันจรวดด้วยแรงยาง


กิจกรรมภายในนิทรรศการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


นิทรรศการภายในงาน


ป้ายต้อนรับประธาน


ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก


เวทีกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ


นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง


นิทรรศการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น