วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 25555
       สัปดาห์ที่ 14 ในวันจันทร์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คาบ และในวันพุธ สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 41 คาบ ในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
       และในตอนเย็นจะมีการฝึกซ้อมทักษะวิชาการเพื่อการแข่งขันในงานมหกรรมงานวันมัธยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น