วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2555
           ในสัปดาห์ที่ 17 นี้ จัดให้มีการเรียนการสอนแค่ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันอังคาร ส่วนในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ มีตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะ วันมหกรรมงานวันมัธยม ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ

ภาพกิจกรรม มหกรรมงานวันมัธยม


การแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันจรวดด้วยแรงยาง


กิจกรรมภายในนิทรรศการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


นิทรรศการภายในงาน


ป้ายต้อนรับประธาน


ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก


เวทีกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ


นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง


นิทรรศการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
            สัปดาห์นี้ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 มีคาบสอน จำนวน 3 คาบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการฝึกทักษะการแข่งขันให้กับนักเรียนทั้งตอนเช้าก่อนเข้าแถว และหลังเลิกเรียน
            งานในหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ ต้องสำรวจนักเรียนในกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อเสนอขอทุนปัจจัยพื้นฐาน ทางกลุ่มงานแนะแนว และมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจผม ตรวจเล็บประจำเดือนด้วย แต่จะเป็นการตักเตือนก่อนวันตรวจจริง

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 25555
       สัปดาห์ที่ 14 ในวันจันทร์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คาบ และในวันพุธ สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 41 คาบ ในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
       และในตอนเย็นจะมีการฝึกซ้อมทักษะวิชาการเพื่อการแข่งขันในงานมหกรรมงานวันมัธยม

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2555
           ในสัปดาห์นี้กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบของวันจันทร์ไม่ได้เข้าสอนเพราะเป็นวันหยุดชดเชย แต่มีสอนในคาบวันพุธจำนวน 4 คาบ และยังมีกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 กิจกรรมก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี และไดรับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
ภาพตัวอย่างจาการทำกิจกรรม


รับแสตมป์ก่อนเข้าชมนิทรรศการ


นิทรรศการ โลกและเอกภพ


แบบจำลองระบบสุริยะ


นิทรรศการภายในงาน


เครื่องร่อนด้วยกระดาษพับ

นิทรรศการ ไดโนเสาร์สัตว์ล้านปี


นิทรรศการ 2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น


นิทรรศการน้ำแข็งแห้ง


นิทรรศการรู้ทันภัยธรรมชาติเข้าชม ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


นัดหมายก่อนเข้าชมนิทรรศการ ที่ อพวช.


ตึกลูกเต๋า ณ อพวช.


เก็ยภาพร่วมกันนิดนึง


นิทรรศการ หุ่นขี้ผึ้ง


แบบจำลอง ส่วนประกอบของเซลล์


แบบจำลองระบบสุริยะ
       

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 12

           สัปดาห์ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
             ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี         

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแค่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม แค่วันเดียว เพราะมีการแข่งขันกีฬาอำเภอ โดยใช้สนามโรงเรียนในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนจำนวน 55 คน ไปศึกษานอกสถานที่ โดยมีคาราวานที่วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในการไปครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ

เก็บตก เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาคของนักเรียน และยังต้องเตรียมตัวต่อเพื่อจัดค่าย ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อจากนั่นต้องไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และในวันเดียวกันทางโรงเรียนยังเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาอำเภอลานสกา ครั้งที่ 9 ในโอกาสนี้โรงเรียนจึงหยุดการเรียนการสอน 2 วัน

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนอย่างเต็มที่และจะต้องสอนพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยกำหนดวันสอบกลางภาคคือวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555 และในการสอบครั้งนี้ได้มีบทบาทหน้าที่ในการคุมสอบนักเรียนด้วย

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาสี ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 และทางโรงเรียนได้ประกาศวันหยุดเรียนให้นักเรียนหนึ่งวัน คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 สำหรับการเรียนการสอนยังดำเนินการอย่างไม่เต็มที่

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์นีัเป็นสัปดาห์ที่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของกิจกรรมกีฬาสีภายใน ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อม และฝึกซ้อมกีฬา จึงมีผลทำให้การเรียนการสอนต้องร่นคาบในการเรียนการสอน จึงทำให้การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างไม่เต็มที่ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้

สัปดาห์ที่ 6

ในสัปดาห์ที่ 6 ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ที่ได้รับก็ได้ทำจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ดี

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5
      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาหืที่ค่อนข้างจะมีงานยุ่งมาก เพราะมีงานที่สำคัญอยู่ 2 งาน งานแรกก็คือ งานประชุม กีฬา - ลูกเสือสวนกุหลาบ ทั้ง 11 สวน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ซึ่งปีนี้ ทางสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ และต้องมีการเลี้ยงรับรอง และอำนวยความสะดวกให้แก่ โรงเรียนสวนทั้ง 10 สวน
     ส่วนงานที่ 2 ก็คือ งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 มิถุนายน 2555

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4ประมวลภาพงานไหว้ครู


   


วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นวันกำหนดไหว้ครูประจำปี มีทั้งกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีการเตรีรยมพร้อมเรื่องพิธีการไหว้ครู และมีการจัดประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น บทบาทหน้าที่ของสัปดาห์นี้ก็คือ ช่วยควบคุมกิจขกรรมการทำพานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3 
        ภาระงานการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น และมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำชี้แนะ และคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา นักเรียนก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 2
          สำหรับในสัปดาห์นี้ มีทั้งต้องสอนเนื้อหา และทำกิจกรรมการทดลอง
 ปัญหาที่พบคือ ในการทำกิจกรรมการทดลองเวลาไม่พอ ทดลองไม่เสร็จต้องนัดนักเรียนมาทำต่อในคาบว่าง ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีคาบว่างที่ไม่ตรงกัน
การแก้ไขปัญหา   กำหนดเวลาการทำกิจกรรมการทดลองให้อยู่ในขอบเขตของเวลาที่กำหนด

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2 กับการฝึกประสบการณ์

ตอนนี้ได้สอนอยู่ชั้ันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สัปดาห์แรกได้รู้เลยว่าความเป็นครูนั้นยากแค่ไหน แต่พอสัปดาห์ต่อมาเหตุการณ์มันก็เริ่มดีขึ้น