วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2555
           ในสัปดาห์นี้กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบของวันจันทร์ไม่ได้เข้าสอนเพราะเป็นวันหยุดชดเชย แต่มีสอนในคาบวันพุธจำนวน 4 คาบ และยังมีกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 กิจกรรมก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี และไดรับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
ภาพตัวอย่างจาการทำกิจกรรม


รับแสตมป์ก่อนเข้าชมนิทรรศการ


นิทรรศการ โลกและเอกภพ


แบบจำลองระบบสุริยะ


นิทรรศการภายในงาน


เครื่องร่อนด้วยกระดาษพับ

นิทรรศการ ไดโนเสาร์สัตว์ล้านปี


นิทรรศการ 2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น


นิทรรศการน้ำแข็งแห้ง


นิทรรศการรู้ทันภัยธรรมชาติ







เข้าชม ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


นัดหมายก่อนเข้าชมนิทรรศการ ที่ อพวช.


ตึกลูกเต๋า ณ อพวช.


เก็ยภาพร่วมกันนิดนึง


นิทรรศการ หุ่นขี้ผึ้ง


แบบจำลอง ส่วนประกอบของเซลล์


แบบจำลองระบบสุริยะ




       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น