วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแค่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม แค่วันเดียว เพราะมีการแข่งขันกีฬาอำเภอ โดยใช้สนามโรงเรียนในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนจำนวน 55 คน ไปศึกษานอกสถานที่ โดยมีคาราวานที่วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในการไปครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ

เก็บตก เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555