วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2 กับการฝึกประสบการณ์

ตอนนี้ได้สอนอยู่ชั้ันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สัปดาห์แรกได้รู้เลยว่าความเป็นครูนั้นยากแค่ไหน แต่พอสัปดาห์ต่อมาเหตุการณ์มันก็เริ่มดีขึ้น