วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 3-7 กันยายน 2555
           ในสัปดาห์ที่ 17 นี้ จัดให้มีการเรียนการสอนแค่ 2 วัน คือวันจันทร์ และวันอังคาร ส่วนในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ มีตัวแทนของบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะ วันมหกรรมงานวันมัธยม ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณี นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ

ภาพกิจกรรม มหกรรมงานวันมัธยม


การแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันจรวดด้วยแรงยาง


กิจกรรมภายในนิทรรศการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


นิทรรศการภายในงาน


ป้ายต้อนรับประธาน


ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก


เวทีกลาง ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ


นิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง


นิทรรศการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
            สัปดาห์นี้ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 มีคาบสอน จำนวน 3 คาบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการฝึกทักษะการแข่งขันให้กับนักเรียนทั้งตอนเช้าก่อนเข้าแถว และหลังเลิกเรียน
            งานในหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ ต้องสำรวจนักเรียนในกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อเสนอขอทุนปัจจัยพื้นฐาน ทางกลุ่มงานแนะแนว และมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจผม ตรวจเล็บประจำเดือนด้วย แต่จะเป็นการตักเตือนก่อนวันตรวจจริง

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 25555
       สัปดาห์ที่ 14 ในวันจันทร์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คาบ และในวันพุธ สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 41 คาบ ในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
       และในตอนเย็นจะมีการฝึกซ้อมทักษะวิชาการเพื่อการแข่งขันในงานมหกรรมงานวันมัธยม

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2555
           ในสัปดาห์นี้กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบของวันจันทร์ไม่ได้เข้าสอนเพราะเป็นวันหยุดชดเชย แต่มีสอนในคาบวันพุธจำนวน 4 คาบ และยังมีกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ไบแทคบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16-19 สิงหาคม 2555 กิจกรรมก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี และไดรับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
ภาพตัวอย่างจาการทำกิจกรรม


รับแสตมป์ก่อนเข้าชมนิทรรศการ


นิทรรศการ โลกและเอกภพ


แบบจำลองระบบสุริยะ


นิทรรศการภายในงาน


เครื่องร่อนด้วยกระดาษพับ

นิทรรศการ ไดโนเสาร์สัตว์ล้านปี


นิทรรศการ 2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น


นิทรรศการน้ำแข็งแห้ง


นิทรรศการรู้ทันภัยธรรมชาติเข้าชม ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


นัดหมายก่อนเข้าชมนิทรรศการ ที่ อพวช.


ตึกลูกเต๋า ณ อพวช.


เก็ยภาพร่วมกันนิดนึง


นิทรรศการ หุ่นขี้ผึ้ง


แบบจำลอง ส่วนประกอบของเซลล์


แบบจำลองระบบสุริยะ
       

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 12

           สัปดาห์ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 10 สิงหาคม 2555 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจักดให้มีกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555 ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดีการ
             ส่วนในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานเรื่องการสอนก็ดำเนินไปได้ด้วยดี         

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนแค่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม แค่วันเดียว เพราะมีการแข่งขันกีฬาอำเภอ โดยใช้สนามโรงเรียนในการแข่งขัน ทางโรงเรียนจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้พานักเรียนจำนวน 55 คน ไปศึกษานอกสถานที่ โดยมีคาราวานที่วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในการไปครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการ และประธานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประมวลภาพ

เก็บตก เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555