วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555
            สัปดาห์นี้ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 มีคาบสอน จำนวน 3 คาบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการฝึกทักษะการแข่งขันให้กับนักเรียนทั้งตอนเช้าก่อนเข้าแถว และหลังเลิกเรียน
            งานในหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ ต้องสำรวจนักเรียนในกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อเสนอขอทุนปัจจัยพื้นฐาน ทางกลุ่มงานแนะแนว และมีการตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจผม ตรวจเล็บประจำเดือนด้วย แต่จะเป็นการตักเตือนก่อนวันตรวจจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น